You are currently viewing „Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś” (J. Schmidt)

„Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś” (J. Schmidt)

Przez badaczy naukowych zjawisko wypalenia zawodowego jest rozumiane jako efekt okoliczności stawianych przed człowiekiem przekraczających jego możliwości radzenia sobie z nimi, stan zmęczenia czy frustracji wynikający z poświęcenia się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody. Przyczyn można doszukiwać się dwutorowo: z jednej strony stres, napięcie fizyczno-emocjonalne. Po przeciwległej stronie znajduje się narastająca frustracja spowodowana brakiem satysfakcjonujących wyzwań, poczucie niedocenienia i niemożność realizacji swoich celów oraz wartości.

Czynników wywołujących i skutkujących wypaleniem zawodowym może być dużo więcej: przebodźcowanie lub brak przestrzeni do wypełnienia indywidualnych kompetencji, tempo pracy, problemy z delegowaniem, konkurencja, presja czasu i odpowiedzialności, decyzyjność, perfekcjonizm, frustracja, bezsenność, niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, problemy komunikacyjne, poczucie niesprawiedliwości, a czasem po prostu brak wsparcia w otoczeniu. Długotrwały stres wywiera negatywny wpływ na zdrowie fizyczne: wzrost poziomu glukozy we krwi, zawyżone ciśnienie, hamowanie procesów trawienia, słabnie ogólna odporność organizmu, podwyższeniu ulega też ryzyko chorób nowotworowych i kardiologicznych.

W początkowym stadium wypalenia zawodowego niknie motywacja, spada produktywność, a co za tym idzie – pojawia się konieczność zatrudnienia nowych pracowników. Od początku 2022 roku wypalenie zawodowe będzie uznawane za jednostkę chorobową z możliwością przepisania zwolnienia lekarskiego, co generuje niepotrzebne problemy. A gdyby zamienić je na pozytywne wyzwania?

Zadbaj o wewnętrzny spokój. Precyzuj oczekiwania wobec siebie i innych. Praktykuj wdzięczność. Umiejętnie gospodaruj energią. Regeneruj siły także w stresogennych warunkach. Wyznaczaj cele zgodne ze swoimi wartościami. Deleguj i wykonuj zadania zgodne z kompetencjami. Dbaj o kreatywność i pozytywne emocje. Uwierz w siebie i swoje możliwości. Zadbaj o swój rozwój. Zneutralizuj stres zmieniając go w motywację i satysfakcję. Zapłoń i się nie wypalaj.

Dodaj komentarz